Grafiki do umieszczenia na stronie

Logo 1

Skopiuj poniższy tekst i umieść na swojej stronie

<a href="http://www.mmpk.info" >
  <img src="http://www.mmpk.info/images/logo5.png" alt="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" title="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" />
</a>

Po wklejeniu na stronę logo powinno wyglądać następująco:

Rozkład jazdy na telefon komórkowy

lub wersja svg
<a href="http://www.mmpk.info" >
  <img src="http://www.mmpk.info/images/logo.svg" alt="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" title="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" />
</a>

Po wklejeniu na stronę logo powinno wyglądać następująco:

Rozkład jazdy na telefon komórkowy

Logo 2

Skopiuj poniższy tekst i umieść na swojej stronie

<a href="http://www.mmpk.info" >
  <img src="http://www.mmpk.info/images/logo6.png" alt="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" title="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" />
</a>

Po wklejeniu na stronę logo powinno wyglądać następująco:

Rozkład jazdy na telefon komórkowy

Logo 3

Skopiuj poniższy tekst i umieść na swojej stronie

<a href="http://www.mmpk.info" >
  <img src="http://www.mmpk.info/images/logo7.png" alt="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" title="Rozkład jazdy na telefon komórkowy" />
</a>

Po wklejeniu na stronę logo powinno wyglądać następująco:

Rozkład jazdy na telefon komórkowy

Mały baner flash

Skopiuj poniższy tekst i umieść na swojej stronie

<object
  classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
  codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0"
  id="mobilempk_partner_maly" width="180" height="40">

  <param name="movie" value="http://www.mmpk.info/baner/partner_maly.swf?clickTag=http://www.mmpk.info">
  <param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
  <param name="allowFullScreen" value="true">
  <param name="allowScriptAccess" value="always">
  <embed src="http://www.mmpk.info/baner/partner_maly.swf?clickTag=http://www.mmpk.info" quality="high" bgcolor="#ffffff"
    width="180" height="40"
    name="mobilempk_partner_maly" align="" type="application/x-shockwave-flash"
    pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
  </embed>
</object>

Po wklejeniu na stronę baner powinien wyglądać następująco:

Duży baner flash

Skopiuj poniższy tekst i umieść na swojej stronie

<object
  classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
  codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,79,0"
  id="mobilempk_partner_duzy" width="700" height="100">

  <param name="movie" value="http://www.mmpk.info/baner/partner_duzy.swf?clickTag=http://www.mmpk.info">
  <param name="bgcolor" value="#FFFFFF">
  <param name="allowFullScreen" value="true">
  <param name="allowScriptAccess" value="always">
  <embed src="http://www.mmpk.info/baner/partner_duzy.swf?clickTag=http://www.mmpk.info" quality="high" bgcolor="#ffffff"
    width="700" height="100"
    name="mobilempk_partner_duzy" align="" type="application/x-shockwave-flash"
    pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
  </embed>
</object>

Po wklejeniu na stronę baner powinien wyglądać następująco:

Umieść mobileMPK na swojej stronie

Jeśli posiadasz stronę powiązaną tematycznie z komunikacją miejską i transportem lub po prostu masz na to ochotę możesz umieścić na swojej stronie generator aplikacji mobileMPK. Pozwala on utworzyć i pobrać aplikację mobileMPK bezpośrednio z Twojej strony.

Jak to zrobić?

Należy stworzyć nową podstronę z podstawowym opisem aplikacji, oraz umieścić (w dolnej części strony) ramkę w której będzie znajdowała się strona umożliwiająca wygenerowanie i pobranie naszej aplikacji np.:

<center>
 <iframe 
 src="http://www.mmpk.info/index.php?
   p=select_line&city=2&mini=1" 
 width="400" height="200" scrolling="auto" 
 width="100%" height="1500" name="mmpk" 
 align="middle" frameborder="0">

  Twoja przeglądarka nie obsługuje ramek. Wejdź na stronę
  http://www.mmpk.info/index.php?
  p=select_line&city=2&mini=1
 </iframe>

</center>

Aby dostosować kolor tła wyświetlanej strony i kolor tekstu należy użyć w linku dwóch dodatkowych parametrów:

 • background - kolor tła strony
 • font - kolor czcionki

Np:

http://mmpk.info/index.php?p=select_line&city=2&mini=1&background=f7f7f7&font=000000

Aby wybrać miasto dla którego będzie domyślnie generowana aplikacja trzeba zmienić wartość parametru city na jedna z nastepujących:

 • 1 - Kraków
 • 2 - Warszawa
 • 3 - Białystok
 • 4 - Łódź
 • 5 - Wrocław
 • 6 - Gdańsk
 • 7 - Bydgoszcz
 • 8 - Szczecin
 • 9 - GOP
 • 10 - Poznań
 • 11 - Lublin
 • 12 - Radom
 • 13 - Kielce
 • 14 - Rzeszów
 • 15 - Gdynia
 • 16 - Olkusz

Przykładowe strony